ضایعاتچین

ضایعات آهن - ضایعاتچین

 • افزودن به علاقه‌مندی 74 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 46 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 65 بازدید 1,550 تومان

  پوسته اکسیدی

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 60 بازدید 13,500 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 54 بازدید 13,500 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 39 بازدید تماس بگیرید

  خرید آهن ضایعات

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 31 بازدید 11,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 50 بازدید تماس بگیرید

  خرید انواع اهن

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 178 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 4 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 24 بازدید تماس بگیرید

  خرید ضایعات

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 20 بازدید 11,111 تومان

  خرید ضایعات

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 64 بازدید 115,000 تومان

  خرید ضایعات

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 70 بازدید 12,000 تومان

  خرید ضایعات

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 85 بازدید 9,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 77 بازدید تماس بگیرید

  خرید ضایعات آهن

  7 ماه قبل