ضایعاتچین
 • افزودن به علاقه‌مندی 74 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 86 بازدید 9,000 تومان

  پ پ مشکی

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 73 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 25 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 117 بازدید 12,500 تومان

  خرید چدن ضایعاتی

  6 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 64 بازدید 115,000 تومان

  خرید ضایعات

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 101 بازدید 31,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 76 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 41 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 56 بازدید 5,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 23 بازدید تماس بگیرید

  خرید فلزات

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 51 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 76 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 52 بازدید تماس بگیرید