ضایعاتچین
 • افزودن به علاقه‌مندی 50 بازدید 1,111 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 50 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 92 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 67 بازدید تماس بگیرید

  خرید ضایعات آهن

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 66 بازدید 12,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 36 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 101 بازدید 1,111 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 85 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 69 بازدید 21,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 121 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 90 بازدید تماس بگیرید