ضایعاتچین
 • افزودن به علاقه‌مندی 93 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 118 بازدید 13,200 تومان

  تسمه فولادی

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 54 بازدید 13,500 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 4 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 64 بازدید 1,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 36 بازدید 5,000 تومان

  خرید کارتن

  4 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 22 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 143 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 48 بازدید تماس بگیرید

  خریدار دائم پت

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 32 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 71 بازدید 1,000 تومان

  خریدار شیشه

  4 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 39 بازدید تماس بگیرید

  خریدار لوله مسی

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 63 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 86 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 32 بازدید 40,000 تومان